1. bekkur

Námskrá 1. bekkjar:

Íslenska

Stærðfræði

Skólaíþróttir:

Náttúrugreinar

Samfélagsgreinar

Enska

Upplýsinga- og tæknimennt

Listgreinar:

Verkgreinar: