Lög og reglugerðir

Lög

Lög um grunnskóla nr. 91/2008

Reglugerðir

 • nr. 1111/2007 um námsgagnasjóð,
 • nr. 1150/2008 um innritun nemenda í framhaldsskóla,
 • nr. 1157/2008 um skólaráð við grunnskóla,
 • nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla,
 • nr. 435/2009 um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla,
 • nr. 531/2009 um heimakennslu á grunnskólastigi,
 • regur nr. 656/2009 um skólaakstur í grunnskóla,
 • nr. 657/2009 um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða,
 • nr. 658/2009 um mat og eftirlit í grunnskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald,
 • nr. 896/2009 um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla,
 • nr. 897/2009 um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín,
 • nr. 440/2010 um störf og starfshætti undanþágunefndar grunnskóla,
 • nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum,
 • nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla,
 • nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum,
 • nr. 547/2012 um skólagöngu fósturbarna í grunnskólum,
 • nr. 699/2012 um viðurkenningu grunnskóla sem reknir eru af öðrum en sveitarfélögum og skólahald samkvæmt erlendri eða alþjóðlegri námskrá og námsskipan