Lykilhæfni

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 54 og áfram) er fjallað um námsmat. Einn þeirra þátta er ,,Lykilhæfni" en nánar er fjallað um hana á vef Menntamálastofnunar