Skólanámsskrá

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að grunnskólum er skylt að semja sérstaka skólanámskrá. Skólanámskrá byggir á aðalnámskránni og öðrum þeim gögnum sem samþykkt eru af Alþingi og Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur eftirlit með að grunnskólarnir starfi eftir.  Námsgreinahluti námskrárinnar er leiðarvísir kennarar við skipulag náms og kennslu.

Skólanámskrá Kópavogsskóla:

Unglingastig

Íslenska 8.-10 bekkur Stærðfræði  8.-10. bekkur Erlend tungumál 8.-10. bekkur Samfélagsfræði 8.-10. bekkur
Náttúrufræði 8. bekkur Náttúrufræði 9. bekkur Náttúrufræði 10. bekkur Upplýsingatækni
Sjónlistir List- og verkgreinar  Íþróttir  

 

Miðstig

5.-7. bekkur Stærðfræði 5.-7. bekkur Erlend tungumál Samfélagsfræði 5.-7. bekkur
Náttúrufræði Samfélagsfræði Sjónlistir Upplýsingatækni
List- og verkgreinar  Íþróttir    

 

Yngsta stig

Íslenska Stærðfræði Samfélagsfræði Náttúrufræði
Sjónlistir List- og verkgreinar Upplýsingatækni  Íþróttir