10. bekkur

Námskrá 10. bekkjar:

Íslenska

Stærðfræði

Skólaíþróttir

Danska

Enska

Náms- og starfsfræðsla

Náttúrugreinar

Samfélagsgreinar

Upplýsinga- og tæknimennt - kennt í 9. bekk

Listgreinar:

Verkgreinar:

Valgreinar