8. bekkur

Námskrá 8. bekkjar:

Íslenska

Stærðfræði

Skólaíþróttir

Danska

Enska

Náttúrugreinar

Samfélagsgreinar

Upplýsinga- og tæknimennt - kennt í 9. bekk

Listgreinar:

Verkgreinar:

Valgreinar