Leyfisbeiðni

Safnreitaskil
Safnreitaskil
Safnreitaskil

Athugasemdir: Foreldrar/forráðamenn útfylli eyðublað þetta og skili skólastjóra ef þeir vilja fara fram á leyfi fyrir börn sín sem nemur 2 skóladögum eða meira. Umsjónarkennarar veita leyfi í einn dag ef ástæða þykir til. “Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ásæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinnu upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur” Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 15. gr Vinsamlega athugið að ef nemandinn er í 9. eða 10. bekk og stundar nám í framhaldsskóla þarf foreldri að hafa samband við viðkomandi skóla og óska eftir leyfi fyrir barn sitt.

ATH uppfærðar reglur jan. 2020: Reglur - Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn

captcha